Witamy na stronie głównej
Warszawskiego Porozumienia Bibliotek Naukowych PAN
english

Wejście do katalogów bibliotek Porozumienia: 

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Biblioteka Instytutu Historii PAN
Biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN Biblioteka Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN Biblioteka Instytutu Matematycznego PAN
Biblioteka Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
Biblioteka Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Biblioteka Instytutu Ochrony Przyrody PAN
Biblioteka Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN Biblioteka Instytutu Parazytologii PAN
Biblioteka Instytutu Biologii Ssaków PAN Biblioteka Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
Biblioteka Instytutów Chemii Fizycznej i Chemii Organicznej PAN Biblioteka Instytutu Slawistyki PAN
Połączone Biblioteki Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Wydziału Filozofii i Socjologii UW Biblioteka Instytutu Sztuki PAN
Biblioteka Instytutu Fizyki PAN Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN
Biblioteka Instytutu Geofizyki PAN Biblioteka Państwowego Muzeum Archeologicznego
Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska. Instytut Geografii i PZ PAN


   Katalogi innych bibliotek   
Nasi sponsorzy:   Komitet Badań Naukowych     Polska Akademia Nauk