Online Catalogs of Polish Libraries

KaRo -- Distributed Catalog of polish and foreign libraries
possibility of simultaneously searching some library catalogs

NUKat -- National Union Catalog of polish scientific libraries

National Library

Fundacja Bibliotek w Poznaniu
Konsorcjum Bibliotek w Łodzi
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
Biblioteka Sejmowa
Biblioteka Jagiellońska
Biblioteka Uniwersytecka w Gdańsku
Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Biblioteka AGH

Online Catalogs of Foreign Libaries

Library of Congress
British Library
Biblioteki w Wielkiej Brytanii
Biblioteki w Niemczech - PICA
Biblioteki w Niemczech - KARL
Biblioteka Narodowa Rosji    NEW !!!
Biblioteki w Austrii