Warszawskie Porozumienie Bibliotek Naukowych PAN Konto czytelnika English

Katalog : Połączone Biblioteki Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Wydziału Filozofii i Socjologii UW

  Wyszukiwanie proste   Wyszukiwanie zaawansowane   Multi-index  
Wprowadź wyrażenie
wyszukiwawcze:

Sortuj wyniki:
    
Wskazówki:
 • Wyrażenie wyszukiwacze musi mieć formę hasło.kategoria.
 • Dostępne kategorie to:
  .ak. - autor
  .tk. - tytuł
  .tck. - tytuł czasopisma
  .sk. - hasło przedmiotowe
  .rk. - seria
  UWAGA - każda kategoria musi być poprzedzona i zakończona kropką
 • Możesz zastosować kombinacje kilku wyrażeń wyszukiwawczych używając operatorów logicznych
  and - oraz
  or - lub
  UWAGA - każdy operator musi być poprzedzony i zakończony spacją.
 • Używaj nawiasów aby grupować wyrażenia. Nie zapomnij używac ich w parach (...).
 • Wielkość liter nie jest znacząca.
 • Przykład:
  gibson.ak. and (neuromancer.tk. or mona.tk.)
Nasi sponsorzy:  KBN  PAN   WebPAC V1.91 20011108 release Z39.50
Copyright(c) 1996-2001 Dynix (Deutschland) GmbH